Jeshoots Com Hn3t9wj Bns Unsplash
Ekonomia,  Gospodarka,  Rozwój

Czynniki rozwoju gospodarczego

Rozwój gospodarczy to proces pozytywnych przemian w gospodarce, obejmujący wiele aspektów, takich jak wzrost zatrudnienia, produkcji, rozmiarów i ilości inwestycji, dochodów czy konsumpcji. Powoduje też zwiększenie produktu krajowego brutto.


Na rozwój gospodarczy składa się wiele czynników. Jednym z najważniejszych jest kapitał ludzki. Jest to teoria powstała w latach ’60 XX wieku i zakłada, że umiejętności i zdolności pracowników są najcenniejszym zasobem przemysłu. W czasach kiedy ciężką lub nudną pracę powoli przejmują roboty, wzrasta wartość specjalistów pracujących umysłowo, a jak wiadomo, to przede wszystkim dzięki nim możemy uświadczyć zmian w jakości życia. Główną cechą kapitału ludzkiego jest wyłączność, ponieważ nie da się go w żaden sposób podzielić, tak jak ma to miejsce w przypadku kapitału rzeczowego czy finansowego.

Kolejnym czynnikiem jest postęp technologiczny. To dzięki niemu wprowadzane są nowe technologie produkcji, wytwarzania i udoskonalania urządzeń i maszyn, co bezpośrednio przekłada się na rozwój gospodarki. Coraz nowsze technologie pozwalają nam wykonywać czynności i przedmioty lepiej, szybciej i dokładniej, a co za tym idzie, możemy spędzać więcej czasu na projektowaniu rzeczy, które pomogą podnieść jakość życia.

Nie byłoby jednak nowoczesnych technologii czy powiększania kapitału ludzkiego bez inwestycji. To one dają możliwość wprowadzania na rynek innowacyjnych maszyn, urządzeń, aplikacji czy pomysłów. Niestety, są one z reguły obarczone sporym ryzykiem, dlatego nie każdy przedsiębiorca czy kraj może sobie na nie pozwolić. By móc ryzykować, trzeba dysponować jakimś zapleczem. Zaplecze to daje nam kolejny czynnik, czyli naturalne złoża surowców, czy lokalizacja. To właśnie surowce napędzają największe gospodarki świata, takie jak USA albo Chiny.

Jednak rozwój gospodarczy napędzany jest przede wszystkim dzięki przedsiębiorczemu podejściu. Łączy się to w dużym stopniu z kapitałem ludzkim, jednak przedsiębiorczość to coś więcej. To cecha, która pozwala nam wykorzystywać pomysły dla korzyści na rynku. Liczy się tu przede wszystkim kreatywność i umiejętność podjęcia ryzyka.

Jak widać, rozwój gospodarczy wiąże się z dużym ryzykiem, jednak nie da się iśc do przodu niczego nie ryzykując.