francesco-gallarotti-ruQHpukrN7c-unsplash
Ekonomia,  Rozwój

Co to jest rozwój gospodarczy?

Rozwój gospodarczy to długoterminowy proces pozytywnych przemian zachodzących w gospodarstwie. Proces tych zmian obejmuje wiele działalności, między innymi działalność produkcyjną, dystrybucyjną i konsumpcyjną. Pozytywny przejaw rozwoju w tym zakresie można zaobserwować w produkcji, zatrudnieniu, inwestycjach oraz konsumpcji.


Charakterystycznym pozytywnym czynnikiem rozwoju gospodarczego w społeczeństwie jest wzrost poziomu życia obywateli oraz zwiększenie produkcji. W zakres rozwoju gospodarczego wchodzą 3 czynniki: są nimi: rozwój społeczny, wzrost gospodarczy oraz rozwój społeczno-gospodarczy. Proces ten w gospodarce jest jak najbardziej wskazany, ponieważ oprócz wzrostu standardu życia społeczeństwa prowadzi również do jego bogacenia się. W dalszym etapie rozwój gospodarczy prowadzi do rozwoju cywilizacyjnego obywateli. Rozwojowi gospodarczemu towarzyszą również zmiany w myśleniu społeczeństwa, poprzez oddziaływanie zmian na gospodarkę wpływają one również na zmianę poglądów społeczeństwa, co z kolei z biegiem czasu może prowadzić do dalszych zmian, które następnie wpływają na gospodarkę.

1. Rozwój społeczny.
Podczas rozwoju gospodarczego następuje również rozwój społeczny w wielu dziedzinach społecznych, takich jak zdrowie społeczeństwa czy oświata.

2. Wzrost gospodarczy.
To zwiększenie rzeczywistej wartości Produktu Krajowego Brutto w gospodarce danego kraju.

3. Rozwój społeczno-gospodarczy.
Jest to proces wzajemnego rozwoju gospodarki oraz społeczeństwa wyrażający się w zwiększeniu produkcji w danym kraju czyli zmian w zdolnościach wytwórczych w produkcji i spożyciu. Na rozwój społeczno-gospodarczego składają się wszystkie elementy łączące zarówno rozwój społeczny jak i wzrost gospodarczy.

Czynniki rozwoju gospodarczego.
Do czynników rozwoju gospodarczego zaliczyć możemy: ziemię i surowce, kapitał ludzki, inwestycje, postęp techniczny i przedsiębiorczość społeczeństwa. Wszystkie te czynniki w pewien sposób w nowoczesnym pojęciu przyczyniają się do wzrostu rozwoju gospodarczego.