austin-li-s5WyoKsayo0-unsplash
Ekonomia,  Gospodarka

Jakie państwa nie są członkami Banku Światowego?

Bank Światowy (z ang. World Bank), to międzynarodowa instytucja finansowa z siedzią w Waszyngtonie, Dystrykt Kolumbii. Bank Światowy składa się z pięciu instytucji ONZ, które stanowią jedną grupę. Tymi instytucjami są:


– International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) – Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju,
– International Development Association (IDA) – Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju,
– International Finance Corporation (IFC) – Międzynarodowa Korporacja Finansowa,
– Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) – Agencja Wielostronnych Gwarancji Inwestycyjnych,
– International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) – Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych.

Wbrew nazwie, Bank Światowy nie jest „bankiem” w stricte znaczeniu tego słowa. Początkowo celem powstania Banku Światowego była pomoc finansowa krajom Europy i Azji Południowo-Wschodniej, które uległy poważnym zniszczeniom w wyniku toczonej w latach 1939 – 1945 II Wojny Światowej.

Głównymi celami Banku Światowego są: zmniejszanie ubóstwa na świecie, zwiększenia wspólnego dobrobytu oraz promowanie zrównoważonego rozwoju.

Bank Światowy jest jednym z największych na świecie źródłem finansowania dla państw, które są jego członkami oraz źródłem wiedzy dla krajów rozwijających się. Na chwilę obecną udzielił pomocy, czy to w formie pożyczek czy też grantów (dofinansowań) w kwocie prawie 56 miliardów dolarów amerykańskich (USD).

Bank Światowy na chwilę obecną posiada biura w ponad 130 krajach na świecie i zatrudnia pracowników z ponad 170 krajów. Członkami Banku Światowego jest 189 państw.

Największą gospodarką spośród państw nienależących do Banku Światowego oraz jednocześnie nie jest członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych jest Republika Chińska, zwana również Tajwanem lub Tajpej. Drugą największą gospodarką jest Hongkong (Specjalny Region Administracyjny Hongkong). Jedynym krajem, który nie jest członkiem ONZ, a jest członkiem Banku Światowego jest Kosowo.

Spośród państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), tylko pięć z nich nie jest członkami Banku Światowego. Są to:
– Andora,
– Kuba,
– Liechtenstein,
– Monako,
– Korea Północna.

Również Watykan oraz Palestyna, które posiadają status członka-obserwatora w ONZ nie są członkami Banku Światowego.

Na chwilę obecną, od swojego powstania w latach ’40 XX wieku, wszystkich 13 prezesów Banku Światowego było obywatelami Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA). Prezesem Banku Światowego, od 9 kwietnia 2019 roku jest David Malpass.

Photo by Austin Li on Unsplash