pexels-photo-840996
Firma

Czy trudno jest założyć firmę?

O założeniu firmy marzy wiele osób. Przed podjęciem takiej decyzji powstrzymuje je jednak często brak wiedzy i doświadczenia, oraz obawa przed załatwianiem formalności. Tymczasem sprostanie tym wymogom wcale nie jest trudne.

Jest kilka form prowadzenia działalności. W praktyce większość osób decyduje się na jednoosobową działalność lub spółkę cywilną. Zasady ich funkcjonowania zawarte są w ustawie prawo przedsiębiorców oraz w kodeksie cywilnym. Formalności przy zakładaniu, jak i funkcjonowaniu, są dość proste, a koszty niewielkie. Pozostałe formy prowadzenia działalności w postaci spółek osobowych i kapitałowych uregulowane są przepisami kodeksu spółek handlowych są bardziej skomplikowane i wymagają większego kapitału na start.

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest dobrym pomysłem na biznes. Działalność taką może założyć osoba pełnoletnia, posiadająca obywatelstwo Polski, innego kraju Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Od 2011 roku, w którym to funkcjonować zaczęła Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej, kwestia tego, jak założyć własną firmę, została uproszczona. Scentralizowana ewidencja pozwala na złożenie dokumentów w urzędzie gminy. Dopełnia się tego na formularzu CEIDG-1.

Przyszły przedsiębiorca określa na nim wszystkie swoje dane i firmy oraz dokonuje wyboru formy opodatkowania. Występują następujące formy opodatkowania działalności gospodarczej: opodatkowanie na zasadach ogólnych, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa. Jednocześnie dokonujemy zgłoszenia do: krajowego rejestru urzędu podmiotów gospodarki narodowej (REGON), naczelnika urzędu skarbowego (NIP) oraz zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Druk CEIDG-1 można złożyć do urzędu gminy drogą elektroniczną, z wykorzystaniem strony internetowej CEIDG. W tym przypadku konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego. Alternatywą jest wydrukowanie wypełnionego druku ze strony i udanie się z nim do urzędu. Można także po wypełnieniu CEIDG pobrać ze strony internetowej kod, który następnie należy przedstawić urzędnikowi. Na podstawie tego numeru odnajdzie on w systemie zapisany formularz, wydrukuje i przedłoży do podpisu podatnikowi.

Oczywiście, możliwe jest także skorzystanie z tradycyjnej drogi. Formularz można wydrukować niewypełniony bądź też podatnik może zaopatrzyć się w jego kopię w urzędzie. Wówczas urzędnikowi przekazujemy ręcznie wypełniony druk.

Zarejestrowanie wniosku CEIDG-1 w systemie jest równoznaczne z zarejestrowaniem firmy.W chwili zarejestrowania działalności należy udać się do właściwego urzędu skarbowego, gdzie dokonuje się ewentualnej rejestracji jako podatnik podatku VAT. Konieczne będzie wtedy wypełnienie i złożenie formularza VAT-R.
W sytuacji jeśli wraz z CEIDG przyszły przedsiębiorca nie złoży druku zgłoszeniowego musi go przekazać w terminie do siedmiu dni od założenia firmy bezpośrednio do ZUS.

Warto założyć również firmowe konto bankowe, które ułatwia kontakt z urzędami i kontrahentami.
Należy również pomyśleć o wyrobieniu pieczątki firmowej, założeniu strony internetowej czy choćby adresu e-mail w firmowej domenie. Nie są one konieczne, ale ułatwią budowanie swojej marki. Kiedy wiemy już, jak założyć własną firmę, z pewnością nie wydaje się to trudne.
W praktyce formalności zostały ograniczone, tak aby nowi przedsiębiorcy mogli z łatwością rozpocząć własną działalność.

Photo by bruce mars from Pexels