Biuro rachunkowe
Firma,  Usługi

Biuro rachunkowe

W świetle obowiązującego w Polsce prawa biuro rachunkowe może założyć każda osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie była karana za czyny określone w ustawie o rachunkowości. Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych danej firmy.

Kwestię świadczenia usług przez biuro rachunkowe reguluje art. 76a ustawy o rachunkowości. Zniesienie w 2004 roku obowiązku posiadania certyfikatu Ministerstwa Finansów, który uprawniał do tak zwanego usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oznacza, iż każda niekarana osoba posiadająca odpowiednie kompetencje może założyć taką działalność.

Biuro rachunkowe jako zleceniobiorca wykonuje i wypełnia obowiązki, jakie ciążą na zleceniodawcy z tytułu prowadzenia działalności między innymi z prawa podatkowego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i statystyki. Świadczy usługi w zakresie obsługi rachunkowo – księgowej obejmującej prowadzenie: ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów, ryczałtu ewidencjonowanego, ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji dla celów podatku VAT.

Usługi rachunkowe to nie tylko księgowanie dokumentów ale także obsługa w zakresie kadr i płac. Ponadto  biura rachunkowe udzielają porad, tłumaczą klientom niejasności podatkowe, sporządzają deklaracje i pisma, a nawet reprezentują klientów przed urzędami skarbowymi i administracyjnymi. W nowoczesnych biurach standardem staje się raportowanie zarządcze i świadczenie usług szeroko rozumianego controllingu. Generalnie zajmuje się ono obsługą podmiotów gospodarczych. Jednak osoby fizyczne, również mogą skorzystać z ich wiedzy. Najczęstsze usługi dla osób fizycznych to pomoc w wypełnieniu rocznego zeznania podatkowego PIT, rozliczanie najmu oraz doradztwo inwestycyjne i podatkowe.

Każde biuro świadczące usługi księgowe powinno posiadać aktualną polisę OC. Dobrze jest, jeśli prowadzi księgowość online i dokumenty można przesyłać pocztą lub nawet mailem. Podsumowując, można stwierdzić, że specjalnością biur są usługi rachunkowe świadczone dla podmiotów gospodarczych, osób fizycznych oraz innych instytucji.

Photo by bruce mars from Pexels