Pexels Photo 884453
Firma,  Rozwój

Czy warto wziąć komputer w leasing?

Leasing to jedno z najpopularniejszych źródeł finansowania na polskim rynku. Jest to szybka i relatywnie tania forma finansowania zarezerwowana głównie dla przedsiębiorców. Wybierają ją zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

W ramach umowy leasingu leasingodawca przekazuje leasingobiorcy prawo do korzystania z określonej rzeczy przez czas określony w umowie. Za korzystanie z rzeczy leasingobiorca płaci ustalone raty leasingowe.

Wyróżniamy leasing operacyjny oraz finansowy. W pierwszym z nich przedmiot umowy pozostaje w składnikach majątkowych leasingodawcy. To on dokonuje odpisów amortyzacyjnych, przenosząc w kolejnych miesiącach wartość środka trwałego w koszty prowadzonej działalności. Kosztami uzyskania przychodu po stronie użytkującego przedmiot, są raty leasingowe, do których doliczany jest podatek VAT oraz opłata wstępna. Dzięki temu przedsiębiorca korzystający z leasingu zmniejsza podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym. Podstawę zmniejsza także opłata za ewentualny wykup z końcem umowy przedmiotu leasingowanego.

Z kolei leasing finansowy różni się od wariantu operacyjnego głównie tym, że przedmiot leasingu jest zaliczony do majątku leasingobiorcy, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych, które są jego bezpośrednim kosztem. Ponadto do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorca może zaliczyć raty leasingowe, ale tylko w części odsetkowej. Podatek VAT musi zostać zapłacony w całości z góry przy płatności pierwszej raty, czyli zaraz po odbiorze przedmiotu umowy, zaś sam przedmiot staje się własnością klienta po zapłacie ostatniej raty.

Leasing jest dogodnym sposobem finansowania różnego rodzaju inwestycji w tym także zakupu komputerów. W przypadku zakupu komputerów można skorzystać nowoczesnego leasingu, w którym to firma zwraca leasingodawcy komputery i podejmuje nowy leasing z kolejnym nowocześniejszym sprzętem. Dzięki temu wymiana urządzeń jest często możliwa.

Aby wziąć komputery w leasing nie trzeba zwracać się bezpośrednio do firm leasingowych. Wiele wygodniejszym rozwiązaniem jest złożenie wniosku bezpośrednio do sklepu ze sprzętem komputerowym. Można również skorzystać z leasingu za pośrednictwem sklepów internetowych ze sprzętem komputerowym.

Korzystanie z leasingu komputerów ma wiele zalet. Wśród nich można wymienić krótki czas oczekiwania na decyzję leasingową oraz przejrzyste procedury sfinansowania zakupu. Uzyskanie kredytu bankowego często może wymagać dłuższych przygotowań, wizyty w banku i wielu dodatkowych formalności.

Możliwość zwrotu komputerów po zakończeniu trwania leasingu i wzięcia nowych sprawia, że firma przez cały czas wyposażona jest w doskonałej jakości, nowoczesny sprzęt. Dodatkowo firma nie ma problemu ze zbyciem urządzeń, które są już zbyt słabe ale nadal sprawne i szkoda aby je przeznaczyć do zniszczenia.

Podsumowując można powiedzieć, iż leasing komputerów to ciekawa alternatywa dla zakupu komputerów. Tym bardziej że przyszło nam pracować w czasach, w których nowe technologie IT odgrywają w biznesie niebagatelną rolę.

Photo by rawpixel.com from Pexels