Zadania spedytora
Firma

Zadania spedytora

Jeśli w ramach działania jakiejś firmy pewne produkty muszą dotrzeć z jednego miejsca do drugiego, mówimy o spedycji. W takiej firmie konieczne jest zatrudnienie kogoś na stanowisku spedytora. Co należy do jego obowiązków?

Spedytor zajmuje się organizacją całego procesu transportowego. Do jego obowiązków należy obmyślenie w jaki sposób odbędzie się przewóz danego towaru, tak by bezpiecznie dotarł z miejsca A do miejsca B. Do pracy na takim stanowisku niezbędna jest dokładna wiedza z dziedziny transportu, ale równie ważne jest doświadczenie na podobnym stanowisku. Te dwa elementy pozwolą spedytorowi radzić sobie z najbardziej wymagającymi zadaniami.

Osoby pracujące na stanowisku spedytora współpracują z pośrednikami w transakcjach handlowych, inwestorami, ludźmi od załadunku, oraz z przewoźnikami. Chociaż trzeba zaznaczyć, że sam przewóz jest najprostszym elementem całego procesu. Spedycja wiąże się obrotem dokumentami związanymi z przesyłką, należy je przygotowywać, wysyłać, przetwarzać i przechowywać, wszystko w odpowiedni sposób. Poza tym spedytor zajmuje się zlecaniem miejsca składowania i przechowania towaru. Ma również wpływ na przepakowywanie i załadunek, oraz musi zadbać o sprawdzenie ubezpieczeń i innych formalności, takich jak odprawa celna. Zaniedbanie którejś z tych czynności może spowodować, że towar nie dotrze do celu, lub zrobi to z opóźnieniem.

Spedytor ma obowiązek zrobić wszystko, by odbiorca otrzymał swój zamówiony towar w odpowiednim czasie i w nienaruszonym stanie. O dobrze wykonanej usłudze spedycyjnej mówimy gdy ładunek znajdzie się bezpiecznie i na czas w miejscu docelowym, możliwe jest to tylko wtedy gdy spedytor ma stały kontakt ze wszystkimi osobami zaangażowanymi na różnych etapach dostawy. Dlatego cechy potrzebne na takim stanowisku to rzetelność, skrupulatność i dobry kontakt z ludźmi.

Pracując jako spedytor możemy liczyć na stosunkowo wysoką wypłatę, jest to jednak związane z dużą odpowiedzialnością ciążącą na pracowniku. Mając odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie bez trudu można znaleźć pracę na tym stanowisku.

Photo by Voicu Oara from Pexels