Po co w firmie dział kadr?
HR

Po co w firmie dział kadr?

Do prawidłowego działania firmy niezbędny jest dział kadr. Czasami wystarczy, że tworzy go jedna osoba lub w przypadku większych przedsiębiorstw potrzebny jest cały zespół. Na czym polegają obowiązki działu kadr i co sprawia, że jest tak ważny?

Dział kadr- obowiązki

Podstawowym obowiązkiem działu kadr jest prowadzenie dokumentacji pracowniczej. Wiąże się to między innymi ze zbieraniem i przechowywaniem danych osobowych, oraz prowadzeniem ewidencji czasu pracy. Ale obejmuje też sporządzanie umów, zarówno pracowniczych jak i tych zawieranych w przypadku współpracy z kontrahentami i zleceniodawcami.

Kolejnym zadaniem działu kadr jest rozliczanie płac pracowniczych i ubezpieczeń społecznych. Przy okazji pracownicy działu kadr zajmują się przetwarzaniem dokumentów otrzymywanych od pracowników, takich jak zwolnienia lekarskie. Jeśli chcemy otrzymać zaświadczenia o zatrudnieniu lub uzyskiwanych dochodach, również powinniśmy skierować się do tego działu.

Dział kadr odpowiada również za kontakt na linii szefostwo pracownicy. Informuje o zaplanowanych spotkaniach i przekazuje komunikaty. Rozważa wnioski urlopowe i wszelkie inne prośby pracowników. Jest też odpowiedzialny za przeprowadzenie procesu rekrutacji, w tym udostępnienie ogłoszeń w formie pisemnej lub internetowej, kontakt z potencjalnymi kandydatami, przeprowadzenie rozmów z nimi i ocenienie ich kwalifikacji.

Kto nadaje się do pracy na tym stanowisku?

Jak widać kadry to praca wymagająca dobrego kontaktu z ludźmi. Oprócz umiejętności zarządzania, która jest niezbędna, ważna jest też łatwość w komunikacji międzyludzkiej. Jedynie dobra znajomość pracowników pozwala na szybkie podejmowanie właściwych decyzji.

Praca w dziale kadr jest odpowiedzialna, ponieważ wpływa na właściwe funkcjonowanie całej firmy. Wymaga również odporności psychicznej w przypadku podejmowania trudnych decyzji, takich jak zwolnienie pracownika.

Dział kadr może składać się z pracowników zatrudnionych na etat, lub być obsługiwany przez zewnętrzną firmę.