pexels-photo-864994
Firma,  Usługi

Profesjonalne administrowanie nieruchomościami

Każda nieruchomość, aby móc sprawnie funkcjonować musi mieć odpowiedniego zarządcę. W dzisiejszych czasach na rynku nie brakuje profesjonalnych firm zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami.

Przed mieszkańcami wielu prywatnych budynków wśród których można wymienić: bloki, apartamenty czy kamienice, które tworzą wspólnotę mieszkaniową, stoi wiele zadań polegających na zarządzaniu tymi nieruchomościami.

Czynności te zajmują sporo czasu oraz wymagają posiadania kompetentnej wiedzy oraz sprawnego zaplecza technicznego. Z tego też powodu w ostatnim czasie większość wspólnot mieszkaniowych decyduje się na korzystanie z usług profesjonalnych administratorów nieruchomości. Czym jest i jaki zakres obowiązków podlega administracji nieruchomości?Otóż profesjonalne zarządzanie nieruchomościami polega na bieżącej obsłudze danej nieruchomości poprzez skuteczne administrowanie nią oraz kierowanie wszelkimi pracami technicznymi oraz konserwacyjnymi. Ponadto doświadczony na rynku budowlanym administrator może zajmować się także doradztwem w kwestiach, związanych z posiadaniem różnych typów nieruchomości.

Profesję administratora nieruchomości można prowadzić w trybie pracownika najemnego lub w formie samodzielnego specjalisty w dziedzinie zarządzania nieruchomościami. W ostatnich czasach bardziej popularna jest ta druga opcja. Coraz więcej osób decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej w tej branży. W procesie zarządzania niezwykle istotne jest utrzymywanie odpowiednich relacji z właścicielem nieruchomości. Praca zarządcy nieruchomością jest bardzo odpowiedzialna, gdyż sprawuje on pieczę nad wartościowym majątkiem należącym do właściciela budynku. Często zdarza się, że nieruchomość przynosi tak ogromne dochody, że jej właściciel się z nich utrzymuje. Zarządca musi więc zgodnie współpracować z właścicielem i nie może sam podejmować żadnych, wiążących decyzji związanych z inwestowaniem w daną nieruchomość. Dyspozycje takie może mu wydawać jedynie właściciel danego obiektu.

Warto aby zarządca ubezpieczył się w pracy, ponieważ w przypadku jakiejkolwiek szkody może dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Zakres obowiązków polegający na administrowaniu nieruchomością jest bardzo rozległy. Administrator sprawuje opiekę nad budynkiem i przyległym mu terenem, czasem całym osiedlem lub tylko jego częścią. Musi on dbać o czystość, porządek oraz dobry stan techniczny instalacji wszystkich podległych mu budynkach. Ponadto zajmuje się niezbędnymi kwestiami formalnymi związanymi z ewidencją mieszkańców oraz opłatami. Administratorowi mogą być podporządkowane inne firmy, które obsługują nieruchomość w ramach świadczenia usług porządkowych czy wykonywania prac serwisowych oraz remontowych.

We współczesnych czasach na polskim rynku pracy administrowanie nieruchomościami jest bardzo popularnym zajęciem na które decyduje się coraz więcej osób. Jest to bardzo odpowiedzialna praca, dlatego aby zostać zarządcą, nie można być karanym za niektóre typy przestępstw, wśród których można wymienić przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, przestępstwa gospodarcze, fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych czy znaków urzędowych. Decydując się na usługi z zakresu administrowania nieruchomościami warto poszukać firmę, która cieszy się nienaganną opinią w tej branży.

Photo by bruce mars from Pexels