accounting-aerial-businesswoman-1043506
Biznes,  Firma

Specjaliści od zasobów ludzkich

Najważniejszym zasobem, jakim dysponuje każde przedsiębiorstwo są bez wątpienia jego pracownicy. To oni tworzą i wdrażają różnego rodzaju technologie, kontaktują się z klientami, wypełniają dokumentacje. Wyniki każdej firmy uzależnione są od tego, kim są i co robią.

Zarządzanie potencjałem pracowniczym ma więc znaczenie strategiczne i kluczowe. To właśnie tym zajmuje się dział kadr i płac, znajdujący się w każdej dużej filmie. Dział ten zajmuje się wszystkimi zagadnieniami związanymi z pracownikami a także ma za zadanie upewnienie się, że w przedsiębiorstwie przestrzegane są przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Głównym celem działu kadr i prac jest zaangażowanie pracowników i zwiększenie efektywności ich pracy, co przełoży się na sukces firmy.

Jakie są poszczególne zadania, jakie stoją przed specjalistami ds. kadr? Zakres obowiązków jest bardzo szeroki. Ogólnie wszystkie one dotyczą zarządzania dokumentacją i analizowania kapitału ludzkiego, jakim dysponuje dane przedsiębiorstwo. Podstawę pracy stanowi prowadzenie dokumentacji dotyczącej osób zatrudnionych w firmie. Znajdują się w niej zarówno umowy o pracę i wszelkie aneksy, przebyte badania, zwolnienia lekarskie, wnioski urlopowe i inne.

Do obowiązków należy również rozliczanie czasu pracy i kontrolowanie wypłaty wynagrodzenia. Obywa się to na podstawie specjalnej ewidencji, w której zawarte są wszystkie godziny przepracowane w danym miesiącu przez konkretnego pracownika. W celu odpowiedniego rozliczenia się z pracownikami specjaliści z działu kadr współpracują z instytucjami państwowymi takimi jak ZUS czy Urząd Skarbowy.

Kolejnym obowiązkiem jest upewnienie się, że wszelkie działania w firmie, sporządzone dokumenty itd. są zgodne z obowiązującym Kodeksem Pracy, dlatego szczególnie duże znaczenie ma dobra znajomość prawa pracy. Zadaniem pracowników działu kadr jest również odpowiednie motywowanie pracowników. Z jednej strony dotyczy to odpowiedniego wynagrodzenia i dodatkowych benefitów, z drugiej stwarzania możliwości rozwoju, poprzez umożliwienie pracownikom korzystania z różnego rodzaju szkoleń i kursów.