diagram-direction-electronics-1305360
Biznes,  Firma

Przemysł i startupy. Czy to się łączy?

Pod pojęciem startupu znajduje się firma, która działa na rynku od niedawna i nie wypracowała jeszcze dla siebie odpowiedniego modelu biznesowego, na którym opierałby się jej rozwój na skalę długoterminową. Zwykle kojarzy się je z firmami zajmującymi się technologiami informacyjnymi, komunikacyjnymi i mobilnymi, ale w rzeczywistości dotyczyć można każdego obszaru działalności gospodarczej.

Ważne jest to, aby był on skoncentrowany na promocji i rozwoju produktu bądź usługi, która nie jest jeszcze zwykle dostępna na rynku. Startupy wniosły do gospodarki nową jakość, spopularyzowały metodę zwinnego i szybkiego rozwoju produktów w miejsce długoterminowych, skomplikowanych biznesplanów. Zastanawiasz się, czy startupy pasują do przemysłu?

Sektor przemysłowy na pewno nie jest łatwym rynkiem dla starupów, choć z pewnością niezwykle interesującym. Wszystkie starupy oparte są na tej samej zasadzie – ktoś wyszukuje zagadnienie, które jest dla wszystkich problematyczne, znajduje na nie rozwiązanie, po czym je sprzedaje. Ponieważ jednak przemysł jest rynkiem dosyć nasyconym, równie duża będzie konkurencja, z którą będzie trzeba się zmierzyć. W związku z tym zamiast szukać rozwiązań związanych z popularnymi zagadnieniami warto skupić się na niszach, np. rozwiązaniach, które mogą usprawnić codzienną prace pracowników na najniższych szczeblach. Popularne jest także połączenie sprzętów wykorzystywanych w przemyśle z technologiami IT.

Mogą to być na przykład różnego rodzaju platformy sterujące czy monitorujące. największa szansę na rozwój starupu związanego z sektorem mają osoby, który są lub były w nim zatrudnione, to one bowiem wiedzą, jakie narzędzia były by w stanie usprawnić pracę. Alternatywą mogą być rozmowy z pracownikami, czytanie różnego rodzaju opracowań itd., ale nie będzie to równie skuteczne jak osobiste doświadczenie, jeśli więc osoba planująca rozpoczęcie działalności w tym trybie takiego nie ma, lepiej skupić się na innych obszarach gospodarki. Z drugiej strony na skutecznych rozwiązaniach problemów związanych z przemysłem najwięcej można zyskać. Pozostaje pytanie, czy jest się w stanie podjąć to ryzyko.