• austin-distel-744oGeqpxPQ-unsplash
    Finanse,  Firma

    Co to jest PKB na osobę?

    Czym jest PKB?

    Jeśli chcemy zdefiniować PKB na osobę należy w pierwszej kolejności zdefiniować czym jest samo PKB. Otóż skrót PKB oznacza Produkt Krajowy Brutto. Jest to jeden z najważniejszych mierników efektów pracy obywateli danego państwa.