austin-distel-744oGeqpxPQ-unsplash
Finanse,  Firma

Co to jest PKB na osobę?

Czym jest PKB?

Jeśli chcemy zdefiniować PKB na osobę należy w pierwszej kolejności zdefiniować czym jest samo PKB. Otóż skrót PKB oznacza Produkt Krajowy Brutto. Jest to jeden z najważniejszych mierników efektów pracy obywateli danego państwa.

Stosuję się go głownie w rachunkach państwowych. PKB w każdym kraju jest mierzone rocznie. Jest miernikiem wskazującym wielkość gospodarki danego państwa. Dzięki temu jest jednym z lepszych odnośników służących do porównywania gospodarki poszczególnych krajów. Jest on najczęściej pojawiającym się miernikiem w mediach, służącym do porównywania gospodarki różnych państw. Produkt Krajowy Brutto opisuje wielkość dóbr i usług wytworzonych przez dany kraj w danym roku. Zmiany wielkości PKB wskazują na ruch w gospodarce czyli na jej wzrost lub spadek.

Wszystkie kraje dążą do podniesienia poziomu swojego PKB. Taka sytuacja jest pożądana na całym świecie, ponieważ wzrost PKB świadczy o rozwoju gospodarczym danego kraju jak i o poprawie jakości życia społeczeństwa,

Czym jest PKB na osobę?

W świetle powyższej definicji – PKB na osobę to nic innego niż PKB przeliczone na poszczególne mieszkańca danego państwa. Polega to na wyciągnięciu średniej PKB poprzez podział PKB deklarowanego w danym roku przez liczbę obywateli danego kraju. Inaczej mówiąc, po podzieleniu PKB danego kraju przez liczbę jego mieszkańców uzyskamy PKB na osobę.

Jak obliczamy PKB?

Istnieje kilka metod obliczania PKB: metoda wydatkowa, metoda produkcyjna i metoda dochodowa.

1. Metoda wydatkowa.
W tej metodzie PKB jest obliczane poprzez wskazanie wydatków wszystkich nabywców dóbr, które zostały wytworzone w danym roku.

2. Metoda produkcyjna.
Metoda produkcyjna to metoda to wartość dóbr finalnych oraz usług pomniejszonych o produkcję całkowitej wartości dóbr i usług wykorzystanych do ich produkcji.

3. Metoda dochodowa.
W tej metodzie wartość PKB powinna być równa sumie dochodów właścicieli czynników produkcji czyli takich jak dochody z pracy, kapitału czy dochody państwa.