W co warto inwestować
Finanse

W co warto zainwestować?

Inwestycje to zaangażowanie finansowe w dane przedsięwzięcie w celu uzyskania korzyści. Polega ono na przeznaczeniu zasobów finansowych, tak aby w przyszłości osiągnąć określony zysk.

Można powiedzieć, że inwestycje to alokacja zasobów finansowych, która wyróżnia się takimi cechami jak korzyści, nakład, ryzyko oraz czas. Sposobów na inwestowanie pieniędzy jest wiele. Jedne są bardziej ryzykowne inne mniej. Podstawowym narzędziem które pozwala inwestować pieniądze jest rachunek oszczędnościowy. Jego zaletą jest prosta procedura założenia, która możliwa jest nawet online.

Przelewy wykonuje właściciel konta, choć można wykonać zlecenie stałe, dzięki czemu oszczędności będą systematycznie pomnażane. Rachunek oszczędnościowy daje możliwość pobierania kapitału, kiedy zaistnieje taka potrzeba. Jego minusem jest stosunkowo niewielkie oprocentowanie. Większe oprocentowanie posiadają lokaty bankowe. Wybieramy je wówczas kiedy chce się inwestować pieniądze w dłuższym czasie i nie są one koniecznie potrzebne. Istnieją długo i krótkoterminowe lokaty. Przyjmuje się, że im dłuższa lokata, tym wyższy zysk.

Kolejnym narzędziem inwestowania środków finansowych są fundusze inwestycyjne. Specjaliści funduszy inwestują kapitał inwestorów a ewentualnie osiągane zyski są dzielone między właściciela kapitału i jego funduszowego opiekuna. Z kolei obligacje to papiery wartościowe, które są emitowane przez określone podmioty. Ich wystawcy zobowiązują się do ich wykupu w określonym czasie i na konkretnych warunkach. Inwestować można również na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Możemy na niej zakupić obligacje skarbowe a także akcje polskich firm notowanych na warszawskim parkiecie. W celu takiej inwestycji należy założyć rachunek inwestycyjny w banku bądź w biurze maklerskim. Jeżeli dysponujemy większym kapitałem, warto zainteresować się rynkiem nieruchomości. Inwestowanie w nieruchomości jest uznawane za bezpieczny sposób wydatkowania zgromadzonego kapitału. Pozwala na uzyskanie stałego długoterminowego dochodu. Podejmując decyzję o zakupie nieruchomości, w późniejszym okresie możemy liczyć na wzrost jej wartości, co sprawi, że sprzedamy ją w cenie wyższej od ceny zakupu. Kolejny sposobem na zainwestowanie pieniędzy to handel walutami.

Można je kupić w banku czy też w kantorze tradycyjnym bądź internetowym. Jest to metoda dla cierpliwych inwestorów, ponieważ musimy czekać, aż kurs waluty będzie na tyle wysoki, że będzie się opłacało ją sprzedać. Rozwiązaniem jest także inwestowanie na foreksie, czyli globalnym rynku walutowym. Zarabia się tu zarówno na wzrostach, jak i spadkach cen walut. Transakcji dokonuje się wyłącznie przez internet poprzez specjalny rachunek transakcyjny. Przed podjęciem decyzji, w co najlepiej zainwestować najlepiej zacząć od poszerzenia swojej wiedzy z zakresu oszczędzania, planowania i zarządzania budżetem. Zawsze należy pamiętać, iż inwestując pieniądze ponosimy ryzyko.

Photo by Lex Photography from Pexels