• jason-briscoe-amLfrL8LGls-unsplash
    Ekonomia,  Gospodarka

    PKB i jego wzrost

    Tempo wzrostu PKB mierzy szybkość wzrostu gospodarki. Dokonuje tego poprzez porównanie jednej czwartej produktu krajowego brutto z poprzednim kwartałem. PKB mierzy wydajność ekonomiczną narodu.