• william-daigneault-Hx5vtx2e4KQ-unsplash
    Ekonomia,  Gospodarka,  Rozwój

    Jakie są bariery wzrostu gospodarczego?

    Mianem wzrostu gospodarczego określamy zwiększającą się zdolność obywateli do produkcji dóbr i usług wykorzystywanych przez dane społeczeństwo. Zdolność do produkcji danego kraju zależy w głównej mierze od jego zasobów naturalnych, technologi produkcji, majątku trwałego oraz wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców danego kraju.