charles-forerunner-3fPXt37X6UQ-unsplash
Biznes,  Firma,  Usługi

Sprawne administrowanie nieruchomościami

Obecnie na rynku budowlanym funkcjonuje coraz więcej firmy świadczących usługi z zakresu administrowania nieruchomościami. Firmy z wieloletnim stażem posiadają wykwalifikowanych pracowników świadczących usługi na bardzo wysokim poziomie.

Od pewnego czasu na rynku powstaje coraz więcej firm zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami. Obsługa techniczna obiektów sprawowana jest zazwyczaj przez doświadczonych administratorów. Biura świadczące usługi z zakresu administrowania nieruchomości zajmują się między innymi prowadzeniem i aktualizowaniem spisów właściciel lokali, a także najemców wchodzących w skład danej nieruchomości. Do ich kompetencji należy także rzetelne prowadzenie książek obiektu budowlanego oraz bieżącej dokumentacji technicznej danego budynku. Ponadto administratorzy zajmują się o kontrolą realizacji umów, które to zapewniają danej nieruchomości dostawę mediów takich jak: centralne ogrzewanie, wodę, prąd, gaz czy wywóz nieczystości.

Kompetentni pracownicy zajmującą się również administrowaniem nieruchomości w zakresie monitoringu oraz bieżącej kontroli stanu technicznego danej nieruchomości. Co więcej sprawują oni nadzór nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwację oraz bieżące naprawy w zarządzanych obiektach. Ponadto wykonują czynności w zakresie kontroli nad utrzymaniem odpowiedniego porządku i czystości w budynku oraz w jego obrębie. Prócz tego zajmują się zlecaniem oraz nadzorowaniem obligatoryjnych przeglądów okresowych. Firmy zajmujące się administrowaniem nieruchomości odpowiedzialni są także za organizowanie zebrań dotyczących funkcjonowania danej wspólnoty mieszkaniowej.

Wśród bogatej oferty świadczonych usług, można również wymienić działania mające na celu obniżenie kosztów eksploatacyjnych nieruchomości wspólnej oraz dostosowanie oferty umowy do wymogów klientów. Oferta firm świadczących usługi w zakresie administrowania budynków skierowana jest do instytucji takich jak: Wspólnoty Mieszkaniowe, Spółdzielnie Mieszkaniowe, oraz do prywatnych właścicieli kamienic, biurowców oraz centrów handlowych. Oprócz tego profesjonalne firmy posiadające doświadczonych specjalistów w tej dziedzinie oferują usługi w zakresie administrowania kamienicami zabytkowymi, zadłużonymi oraz tymi, które znajdują się w złym stanie technicznym.

W obecnych czasach dużą popularnością cieszą się usługi związane z administrowaniem nieruchomości komercyjnych. Jest to obiekt będący źródłem dochodu dla właściciela z tytułu dzierżawy przez najemcę.

Nieruchomość taka jest przeznaczona tylko i wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej w danej branży. W skład nieruchomości komercyjnych wchodzą nieruchomości mieszkaniowe na wynajem, nieruchomości handlowo-usługowe takie jak: biurowce, które generują dochód z czynszów za wynajem, nieruchomości rekreacyjne i wypoczynkowe wśród których można wymienić: hotele, których właściciel ma udział w dochodzie operacyjnym oraz nieruchomości przemysłowe takie jak: stacje benzynowe, których właściciel ma udział w dochodzie operacyjnym.

Niezwykle popularna jest tutaj usługa Facility Management, której priorytetowym celem jest utrzymanie budynku na jak najwyższym poziomie przy nakładzie jak najmniejszych środków finansowych. Facility management to nowa dziedzina na rynku budowlanym, która ma na celu integrowanie zasad administrowania różnorodnymi nieruchomościami. Oprócz podstawowego obowiązku, którym jest utrzymanie zarządzanych budynków na bardzo wysokim poziomie przy nakładzie niedużych środków finansowych działanie to ma na celu podnoszenie jakości i zwiększenie wartości nieruchomości. Co prawda budownictwo biurowe znane jest na rynku budowlanym od wielu lat, ale usługa ta, w skrócie często zwana FM jest kompleksową dziedziną popularną na rynku od niedawna. Pojawiła się wówczas, gdy narodziła się potrzeba stałego zwiększania wartości rynkowej nabytej nieruchomości. W obecnych czasach przepływ różnorodnych budynków z rąk do rąk jest coraz bardziej popularny. Otóż każdy sprzedający nieruchomość liczy na maksymalizację swych zysków, natomiast kupujący liczy na duże zyski w przyszłości. W takiej właśnie sytuacji usługa FM jest niezbędna, która to ma na celu stałe ulepszanie produktu, jakim jest nieruchomość.

W ostatnim czasie skuteczne działanie tej usługi jest podstawowym elementem każdej inwestycji już na etapie wykonywania projektu czy planowania kupna z rynku wtórnego. Dalekowzroczne i konsekwentne działanie pozwala nie tylko przewidzieć koszty utrzymania nieruchomości, lecz także określić wartość wzrostu lub spadku tej inwestycji na przestrzeni wielu lat. Ponadto ta nowoczesna usługa obejmuje nadzór nad bieżącymi naprawami oraz konserwacją nieruchomości komercyjnych. Usługa facility management jest związana z oddaniem w ręce doświadczonych specjalistów wszystkich technicznych kwestii związanych z zarządzaniem danego budynku. Dzięki temu jest ułatwiona nie tylko kompleksowa obsługa nieruchomości lecz także jest zagwarantowana jej bezpieczna sprzedaż w przyszłości. Warto zaznaczyć, że na tego typu usługi decyduje się coraz więcej inwestorów nieruchomości.