person using laptop computer beside aloe vera
Firma,  Usługi

Przyczyny błędów językowych w dokumentach firmowych

Dlaczego popełniamy błędy językowe? Przyczyn tego zjawiska może być wiele. Wynikają one przede wszystkim ze słabej znajomości języka, którym się posługujemy oraz obowiązujących w nim norm i zasad.

Język stale się rozwija i podlega różnym zmianom, takim jak np. pojawianie się w nim neologizmów, zapożyczeń i wyrazów stosowanych w slangach. Nie każde nowo powstałe słowo będzie stanowiło błąd językowy. Często też zdarza się tak, iż użycie niepoprawnej formy danego słowa czy zwrotu jest zabiegiem zamierzonym i służy konkretnym celom.

Jak już wspomniano, do głównych przyczyn błędów językowych zaliczamy nieznajomość obecnie obowiązującej normy językowej oraz brak dbałości o czystość i poprawność wypowiedzi. Czasami błędy językowe powodują naruszenie podstawowych, ogólnie znanych i obowiązujących norm językowych. Są to uchybienia popełniane często przez osoby słabo wykształcone lub takie, dla których dany język nie jest ojczysty. Osoby, które dobrze znają zasady językowe mogą dopuszczać się błędów poprzez rozszerzenie mechanizmów systemu językowego i często zabieg taki bywa nieuzasadniony. W tym przypadku błąd językowy może być traktowany jako innowacja.

Zdarza się również tak, że powstają one z przyczyn zewnętrznych lub psychologicznych. W takim przypadku, błędy popełniamy np. podczas pisania tekstu na komputerze. Dowiedziono, iż pisanie na klawiaturze znacznie obniża aktywność mózgu. Pisanie odręczne pozwala natomiast na analizę treści podczas tworzenia tekstu i większą dbałość o stosowanie zasad językowych. Jak mówi powiedzenie, pośpiech jest złym doradcą. Dlatego też istnieje większe ryzyko popełniania błędów podczas szybkiego pisania na komputerze. Często zdajemy się w tym przypadku na pomoc autokorekty wbudowanej w edytor tekstu. To właśnie jej zostawiamy poprawę popełnianych przez nas błędów.


Profesjonalna redakcja, korekta i edycja tekstów:


Bezbłędne pisanie i stosowanie się do wszelkich zasad językowych często wynika z naszego dobrego samopoczucia podczas pracy. Efektywniejsze wyniki przynosi nam pisanie w czasie, gdy czujemy się dobrze niż praca podczas choroby czy innych problemów, które zajmują nasze myśli. Innymi czynnikami wpływającymi na popełnianie błędów w tekście są : robienie kilku rzeczy na raz, źle warunki pracy, brak znajomości tematu i fachowego słownictwa oraz brak dobrej organizacji.