william-daigneault-Hx5vtx2e4KQ-unsplash
Ekonomia,  Gospodarka,  Rozwój

Jakie są bariery wzrostu gospodarczego?

Mianem wzrostu gospodarczego określamy zwiększającą się zdolność obywateli do produkcji dóbr i usług wykorzystywanych przez dane społeczeństwo. Zdolność do produkcji danego kraju zależy w głównej mierze od jego zasobów naturalnych, technologi produkcji, majątku trwałego oraz wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców danego kraju.

Wzrost gospodarczy występuje wówczas jeśli dane społeczeństwo wykazuje i rozszerza czynniki produkcji, które wymagają nieustannych dofinansowań, inwestycji, podnoszenia kwalifikacji, a także rozwoju technologicznego.
Wyróżniamy wiele czynników wzrostu gospodarczego. Czynnikami tymi są:
– inwestycje,
– postęp technologiczny,
– alokacja kapitału.
Pomiędzy czynnikami wzrostu gospodarczego zachodzą większe bądź mniejsze wzajemne korelacje, które wpływają bezpośrednio jaki i pośrednio na wzrost gospodarczy.

Przeszkody, które napotyka się w procesie wzrostu gospodarczego noszą właśnie nazwę barier gospodarczych. Napotykane przeszkody można w pewien sposób podzielić na te trwalsze jak i na te tymczasowe. Bariery tymczasowe, to te, które można pokonać w określonym czasie. Są to przeszkody wynikłe z błędnego projektowana lub planowania działań gospodarczych.

Przeszkody, które wynikają z obiektywnych działań i są trudniejsze do usunięcia są nazywane wówczas barierami gospodarczymi. Nazwa ta wynika z tego, iż w pewien sposób bariery te hamują wzrost rozwoju gospodarczego. Do barier gospodarczych najczęściej wymienianych przez fachowców zalicza się:
– barierę Instytucjonalną, którą stanowią wszelkie ograniczenia organizacji i instytucji nadzorujących, które poprzez niedostosowanie przepisów i regulacji ograniczają możliwości wzrostu gospodarczego.,
– barierę Siły roboczej, czyli dostępności kadry a właściwie jej braki.
– barierę Żywnościową, to ograniczenie produkcji rolnej jak i zaopatrzenia danego państwa w żywność.
– barierę Technologiczną wynika z ograniczenia poziomu rozwoju technologi w danym społeczeństwie.
– barierę Handlu zagranicznego – to wszelkie ograniczenia dotyczące konkurencji na poszczególnych sektorach rynkowych.
– barierę Ekologiczną., czyli wszystkie czynniki naturalne i klimatyczne mogące ograniczyć pewne przedsięwzięcia.