box truck passing through toll gate
Biznes,  Firma

Dlaczego i jakie są nowe przepisy w transporcie drogowym.

Ruch drogowy jest znany każdemu z nas. Mamy z nim do czynienia czy to przez prowadzenie samochodu czy przez korzystanie z komunikacji.

Uczestniczymy w nim również jadąc rowerem czy motocyklem. Z racji tego że każdy z nas praktycznie korzysta a niego wiemy jak ważne jest aby był on uregulowany prawnie.

Dlatego też zmiany w jego zaradzaniu są bardzo ważne. W tym celu wprowadzono w 2001 roku a konkretnie 6 września ustawę o transporcie drogowym. Określa ona zasady wykonywania krajowego i międzynarodowego transportu drogowego.

Mówi jakie ma obowiązki podmiot wykonujący taki transport oraz jakie są kary za ich nie wypełnienie. Z powodu że jest to temat dość istotny ustawy które go dotyczą są często nowelizowane.

Ostatnia nowelizacja miała miejsce 13 marca 2018 roku. Jej głównym celem jest zwiększenie kontroli rynku usług przewozowych i ogólnego transportu.

Jej głównym celem jest zwiększenie ochrony dla rodzimych przewoźników, poprzez zwiększenie kontroli a przez to eliminacje nieuczciwej konkurencji miedzy przewoźnikami.

Ponadto mają one chronić rynek przed przewoźnikami spoza Unii Europejskiej.


Sprawdź ofertę firmy Gamma. Ciekawe szkolenia i kursy logistyczne


System monitorowania drogowego przewozu towarów doprecyzuje ponadto obowiązujące przepisy dotyczące kontroli przestrzegania obowiązków i warunków przewozu drogowego.

Dodatkowo ustawa ta modyfikuje prawo Polski aby było zgodne z Unijnymi normami, ponadto wyjaśnia ona kwestie które nie były sprecyzowane w kwestii kontroli.

Wprowadzony zostanie nowy taryfikator naruszeń. Polega on na tym, że w przypadku złamania przepisów :

  • – wzrośnie maksymalna wysokość kary dla osoby zarządzającej transportem do kwoty 5000 zł,
  • – wzrośnie kara dla przedsiębiorcy nakładana podczas kontroli drogowej, do kwoty 15 000 zł.

Zmianom uległ również podział naruszeń. Wprowadzono trzy kategorie naruszeń :

  • PN – poważne naruszenia,
  • BPN – bardzo poważne naruszenia
  • NN – najpoważniejsze naruszenia

Pozwoli to na zautomatyzowanie wymiany informacji między Polską a pozostałymi państwami członkowskimi UE, jeśli chodzi o poważne naruszenia przepisów unijnych (i ich kwalifikacji), które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego oraz cofnięcia licencji i zawieszenia wydawania nowych wypisów. Dlatego tak ważne jest uchwalanie nowych przepisów w ruchu drogowym i przewozie.