Marvin Meyer Syto3xs06fu Unsplash
Marketing

Czym jest kampania reklamowa?

Kampania reklamowa to szereg działań marketingowych toczących się w mediach, które mają na celu osiągnięcie celu marketingowego reklamodawcy. Działania te skierowane zawsze skierowane są do wybranej grupy potencjalnych nabywców.

Istnieje wiele celi kampanii marketingowej inny niż materialne czyli polegające na wzroście sprzedaży reklamowanego produktu. Innym znanym celem kampanii marketingowej jest tzw: „brand awarness” czyli świadomość produktu, usługi, marki, a w szczególności działania. Przykładem takiego działania może być w ostatnim czasie działalność państwa, która aby zbudowań świadomość społeczeństwa i wprowadzić na rynek Pracownicze Plany Kapitałowe odwołała się do najbardziej popularnego medium masowego czyli telewizji. W telewizji pojawiały się krótkie spoty, które informowały o pojawieniu się Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Kampania reklamowa często ma na celu wprowadzenie produktu na rynek lub jego modyfikację.
Kampanie reklamowe w obecnych czasach odbywają się w różnych mediach masowych, nie tylko w gazetach czy telewizji. Najpotężniejszym medium w kompaniach marketingowych obecnie są media społecznościowe, takie jak facebook, twitter czy instagram. Trafiają one obecnie do ludzi, do których w dawnych czasach nie miały by prawa trafić ze względu na lokalizację.

W obecnych czasach nie wystarczy tylko zgrabnie wystosowane hasło lub dobre zdjęcie w magazynie. Pośród wielu dostępnych produktów i marek, które są reklamowane w różnych mediach. Nienajlepszy obecnie dają działania, które są inne niż wszystkie i różnią się w swojej treści od podobnych reklamowanych produktów. Świetny zabieg został zastosowany w głośnej kampanii reklamowej polskiej marki Reserved. W kampanii tej ta maka odzieżowa zatrudniła modelkę, która opublikował filmik, o mężczyźnie z Polski, którego poznała i chciałaby odnaleźć. Wówczas film stał się popularny w Polsce. W kolejnym etapie zjawiła się w Warszawie już w spocie reklamowy marki. W pierwszym etapie tej zwinnej kampanii marka ta zastosowała zabieg wzbudzenia ciekawość a dopiero w kolejnym etapie ujawniła produkt.