sean-pollock-PhYq704ffdA-unsplash
Biznes,  Finanse,  Firma

Co warto wiedzieć o obligacjach korporacyjnych?

Obligacje korporacyjne to długi emitowane przez spółki przemysłowe, finansowe i usługowe w celu sfinansowania inwestycji kapitałowych. Istnieje wiele możliwości wyboru obligacji korporacyjnych pod względem struktury obligacji, stóp kuponowych, terminów zapadalności, jakości kredytowej i ekspozycji branżowej.

Krótkoterminowa obligacja korporacyjna ma termin zapadalności krótszy niż 5 lat, obligacja pośrednia ma termin zapadalności 5-10 lat, a obligacja długoterminowa ma termin zapadalności 10 lat.

Obligacje korporacyjne są oceniane przez jedną lub więcej głównych agencji ratingowych. Oceny obligacji oparte są na różnych parametrach finansowych spółki emitującej obligacje. Oceniane obligacje dzielą się na dwie kategorie: inwestycyjne lub nieinwestycyjne (obligacje o wysokim dochodzie). Obligacje, które są uważane za mające minimalne prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania, są oznaczone jako „klasa inwestycyjna”. Obligacje wysokodochodowe są uważane za spekulacyjne, ponieważ wiążą się z większym ryzykiem niewypłacalności niż obligacje inwestycyjne. Takie obligacje muszą oferować wyższe stopy kuponowe, aby przyciągnąć inwestorów. Obligacje te są emitowane przez nowe spółki. Obligacje inwestycyjne mają zapadalność powyżej 10 lat w porównaniu z krótszymi terminami zapadalności obligacji o wysokiej stopie zwrotu. Rynek obligacji korporacyjnych jest jednym z największych rynków finansowych na świecie.

Obligacje korporacyjne praktycznie wszędzie są przedmiotem obrotu pozagiełdowego, to znaczy bezpośrednio między kontrahentami przez telefon. Obligacje są zazwyczaj notowane na giełdzie, ponieważ wielu inwestorów instytucjonalnych ma ograniczenia dotyczące zakresu, w jakim mogą posiadać instrumenty nienotowane na giełdzie. Na przykład euroobligacje są zwykle notowane na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych lub luksemburskiej giełdzie papierów wartościowych, podczas gdy obligacje emitowane przez azjatyckich kredytobiorców są często notowane na giełdach w Hongkongu lub Singapurze. W Stanach Zjednoczonych na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych (NYSE) notowanych jest więcej emisji obligacji korporacyjnych niż akcji, a wartość dziennego obrotu obligacjami jest co najmniej tak wysoka jak w przypadku akcji. Na NYSE niski wolumen obrotu obligacjami ma miejsce na samej giełdzie, ale jest to mniej niż ilość wolumenów obrotu na rynku pozagiełdowym.

Poziom płynności różni się znacznie w przypadku obligacji korporacyjnych, od całkowicie płynnych (na przykład globalnej emisji obligacji Banku Światowego) do całkowicie niepłynnej, co jest powszechne, gdy inwestorzy kupili całą emisję obligacji i utrzymali ją do terminu zapadalności. Liczba animatorów rynku w danej emisji będzie również determinować jego płynność. W zamian za zapewnienie płynności animatorzy rynku zachowują również duży przywilej rynkowy, ponieważ mają wyłączny dostęp do ekranów cen pośredników między dealerami.