foto-sushi-6anudmpILw4-unsplash
Biznes,  Rozwój

Co to jest przywództwo w organizacji?

Przywództwem w organizacji można określić szereg działań wybieranych przez jednostkę lub grupę ludzi, polegających na wywieraniu wpływu, wykonywaniu władzy i dążeniu do realizacji założonych celów. Definicja przywództwa nie ma jednej określonej wartości, jest rozumiana na różne sposoby w zależności od definiowanych elementów. Przywództwo w organizacji powinno polegać na umiejętnym jej zarządzaniu.

Umiejętne zarządzanie lidera powinno prowadzić do wywierania wpływu na podległe jednostki i prowadzić do wywierania wpływu i realizacji założonych celów.
Efektywne przywództwo lidera powinno opierać się na jego autorytecie, mającym genezę w jego doświadczeniu i efektów działania poprzedzonych realizacji założonych celów w przeszłości.

Przywództwo to nie tylko zlecanie zadań ale również właściwe ukierunkowanie przedsiębiorstwa lub organizacji oraz podejmowanie jak najlepszych decyzji dla wszystkich członków organizacji, zarówno dla beneficjentów ostatecznych jak i dla pracowników zatrudnionych w tej organizacji. Dobry przywódca to lider, który nie tylko podejmuje właściwe decyzji ale również skutecznie motywuje podległych mu pracowników do chęci realizowania wspólnych celów, aktywnego działania, wychodzenia z inicjatywą, aktywnego działania i osiągania zysków. Cechy, jakimi powinien charakteryzować się dobry przywódca to: inspirowanie własnego zespołu, skuteczne zarządzanie zespołem, umiejętność pracy w zespole, wyznaczenie odpowiedniego kierunku działania organizacji, akceptacja przez pracowników oraz pokazywanie przykładu skutecznego zarządzania.

Pomimo istniejących wielu modeli nowoczesnego przywództwa, jego elementarze założenia pozrastają niezmienione od lat. Zalicz się do niego trzy kategorie: wyznaczanie celi, motywowanie oraz ukierunkowanie podległych jednostek.

Do najczęściej wymienianych stylów przywództwa można zaliczyć: styl zadaniowy, społeczny, styl polegający na współpracy.
Dobry przywódca w organizacji to lider, który jest inspiracją, jest sprawiedliwy i kompetentny.

Photo by Foto Sushi on Unsplash