gray click pen on black book
Firma

Adwokat i radca prawy – różnice

Chociaż dla wielu osób pojęcie adwokat i radca prawny jest tym samym, to niestety takie podejście jest mylne. Co prawda obie profesje zajmują się podobnymi rzeczami, to sposób ich działania jest nieco inny. Wyjaśnijmy zatem raz na zawsze, jakie są różnice pomiędzy adwokatami a radcami prawnymi.

Na samym początku podkreślmy, że faktycznie zakres obowiązków obu tych fachowców obejmuje przede wszystkim szeroko rozumiane porady prawne. Współcześnie przyjmuje się, że realną różnicą pomiędzy tymi profesjami jest możliwość zatrudniania radcy prawnego na umowę o pracę. W takim jednak przypadku nie będzie on jednak miał możliwości uczestnictwa jako obrońca w sprawach z zakresu prawa karnego oraz karnoskarbowego.

Pewną ciekawostką może być natomiast to, że takie wyłączenie nie jest stosowane wobec pracowników naukowych. Oczywiście sama ścieżka kształcenia obu zawodów także jest nieco odmienna, lecz tym nie będziemy się w naszym artykule szczegółowo zajmować. Na koniec wyjaśnijmy zatem, skąd więc wzięło się to mylne wzajemne nazewnictwo? Otóż wynikać może ono w dużej mierze z dawnych przepisów, które jasno określały, że obrońcą w sprawach sądowych mógł być wyłącznie adwokat.

Zobacz artykuły związane z RODO:

Reasumując wszystko, warto też wspomnieć o tym, że najszerszym pojęciem jest prawnik. By uzyskać taki status, wystarczy bowiem ukończyć studia prawnicze, aby po prostu udzielać porad prawnych. Prawnikiem mogą być więc nazwani wszyscy absolwenci prawa, adwokaci, notariusze, radcowie prawni, sędziowie, prokuratorzy i inni.