Czym jest filozofia Kaizen?
Rozwój

Czym jest filozofia Kaizen?

Filozofia Kaizen jest czasami inaczej nazywana metodą małych kroków. Podstawowym założeniem jest dokonywanie drobnych zmian i ulepszeń w celu osiągnięcia wyznaczonego założenia. Metoda ta sprawdza się zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Ludzie niestety często mają skłonność do odkładania wszystkiego do ostatniej chwili i kiedy mierzą się z problem stojąc pod ścianą, nie są w stanie w satysfakcjonujący sposób go rozwiązać. Kaizen pokazuje, że można inaczej. Zamiast poświęcać na coś jednorazowo dużo czasu i osiągnąć niepełny sukces, lepsza jest regularność i stopniowe dochodzenie do perfekcji.

Dobrym przykładem zastosowania tej filozofii jest nauka języków obcych. Jeśli raz w tygodniu poświęcimy na naukę kilka godzin, przyniesie to mniejsze rezultaty niż uczenie się 15 minut każdego dnia. Regularność jednak to nie wszystko. Chodzi też o ciągłe pragnienie ulepszania. Nie wystarczy wyznaczenie celu po którego osiągnięciu osiądziemy na laurach. Zawsze możemy poruszać się do przodu.

Kaizen przekazuje też ważną prawdę o potrzebie mierzenia sił na zamiary. Małe kroki, które podejmujemy, czyli inaczej małe cele, które osiągamy zawsze muszą być w zasięgu naszych możliwości. Stworzenie planu niemożliwego do realizacji tylko nas zniechęci i ograbi z sił. Może to dotyczyć zarówno naszej pracy zawodowej lub pracy nad własną osobowością.

Filozofia ta ma za zadanie motywować i ułatwiać wprowadzanie zmian na lepsze. Pozwala w pozytywniejszy sposób spojrzeć na życie i znaleźć dla siebie własną drogę do sukcesu. W skrócie Kaizen składa się z 10 zasad, które brzmią następująco:

  • Problemy stwarzają możliwości.
  • Zawsze 5 razy pytaj „Dlaczego?”
  • Bierz pomysły od wszystkich.
  • Myśl nad rozwiązaniami możliwymi do wdrożenia.
  • Odrzucaj ustalony stan rzeczy.
  • Wymówki, że czegoś się nie da zrobić, są zbędne.
  • Wybieraj proste rozwiązania, nie czekając na te idealne.
  • Użyj sprytu zamiast pieniędzy.
  • Pomyłki koryguj na bieżąco.
  • Ulepszanie nie ma końca.

Warto spróbować zastosować je w swoim życiu.

Photo by Porapak Apichodilok from Pexels