adult-asking-blur-630839
HR,  Rozwój

Coaching w biznesie

Coaching jest w ostatnich latach pojęciem zyskującym coraz większą popularność, zwłaszcza w kontekście indywidualnego rozwoju człowieka, jak i biznesowym. Pod pojęciem coachingu znajduje się proces rozwoju, realizowany poprzez szereg metod związanych z psychologią i realizowaniem procesu decyzyjnego w celu zaspokajania różnorakich potrzeb.

Zadaniem coachingu jest pomoc poszczególnym osobom lub organizacjom w zwiększeniu tempa rozwoju, polepszenia efektów prowadzonych działań, osiągnięcie założonego celu i tak dalej.

W odniesieniu do działalności gospodarczej mówi się o coachingu biznesowym, który ma za zadanie wesprzeć przedsiębiorców tak, aby ich biznesy rozwijały się szybko i sprawnie. Skierowany jest zarówno do właścicieli i managerów firm (tych o ustabilizowanej pozycji na rynku, jak i dopiero raczkujących, bez względu na ich wielkość i ilość zatrudnianych pracowników) a także do osób pragnących założyć własny biznes. Szkolenia z coachingu są także często oferowane pracownikom w następujących sytuacjach: zmiana stanowiska, awans na stanowisko kierownicze, wszelkie zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie, spadek wydajności pracy, zaburzona równowaga pomiędzy pracom a życiem prywatnym i tak dalej.

Wyróżnia się kilka rodzajów biznesowego coachingu. Pierwszy z nich, executive coaching, skierowany jest do pracowników najwyższego szczebla zarządzania. Dla managerów i innych osób kierujących zespołami skierowany jest leadership coaching. Dla pracowników różnych szczebli, pragnących się doszkolić i rozwijać swoje kompetencje zawodowe skierowany jest on-job coaching. Dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową, a także dla tych, którzy chciałyby zmienić obecną pracę, zdobyć nowe doświadczenia i umiejętności, przekwalifikować się polecany jest tak zwany chaching kariery. Ostatnim typem bezpośrednio związanym z biznesem jest coaching zespołowy, skierowany do osób pracujących w jednym zespole bądź współpracujących zespołów, którzy dążą do osiągnięcia wspólnego celu.

O skuteczności coachingu świadczy jego rosnąca popularność, dlatego jest to temat, którym warto się zainteresować dążąc do zawodowego rozwoju.